Menü Kapat

Okul Öncesi

Okul öncesi bölümünde verilen sorular BİLSEM sınavına hazırlanan küçük kardeşlerimize tavsiye edilir. Okul öncesinde kolay düzeyde sorular bulunur.  

Şifre

Verilen görseller arasındaki matematiksel ilişkiyi kullanarak şifre çözmeye dayalı sorularla öğrencilerin dört işleme dayalı matematik becerileri desteklenmektedir.

Hikaye Hatırlama

Verilen hikayeyi dikkatlice okudukran sonra hikayedeki bir ayrıntıyı hatırlamaya dayalı sorularla öğrencilerin kısa süreli hafıza becerisi desteklenmektedir.

Görsel Hatırlama

Verilen görseli bir süre inceleyip sonra görseldeki bir ayrıntıyı hatırlamaya dayalı sorularla öğrencilerin kısa süreli hafıza becerisi desteklenmektedir.

Matris

Farklı görsellerle oluşturulmuş 50 adet soruyla farklı bir düşünme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Atasözleri

Türkçe’de sıklıkla kullanılan 100 adet atasözünün soru haline dönüştürüldüğü 10’ar sorudan oluşan 10 adet test bulunmaktadır.

Seviye 3

Seviye 3’de verilen sorular BİLSEM sınavına hazırlananlara tavsiye edilir. Seviye 3’de orta ve üst düzeyde sorular bulunur.

Seviye 2

Seviye 2’de verilen sorular BİLSEM sınavına hazırlananlara tavsiye edilir. Seviye 2’de orta düzeyde sorular bulunur.

Seviye 1

Seviye 1’de verilen sorular BİLSEM sınavına hazırlananlara tavsiye edilir. Seviye 1’de kolay düzeyde sorular bulunur.

Örüntü

Örüntü sorularında verilen görsellerde soru işareti ile gösterilen yere hangi görselin geleceği sorulur. Bu alanda 10 test, toplam 100 soru bulunmaktadır.

Gölge

Gölge sorularında verilen görsellerin gölgesinin hangisinin olduğu sorulur. Bu başlık altında 8 test, toplam 80 soru bulunmaktadır.

Simetri

Simetri ilgili sorularda verilen görsellerin aynadaki yansımasının seçeneklerdeki görsellerden hangisinin olduğu sorulur. Bu başlık altında 10 test, toplam 100 soru bulunmaktadır.

Küpler

Küplerle ilgili sorularda verilen küplerin üzerindeki desen, harf ya da sayıların küpler döndüğünde hangisinin geleceği veya küplerin açılımı sorulur. Bu başlık altında 10 test, toplam…