Şifre

Verilen görseller arasındaki matematiksel ilişkiyi kullanarak şifre çözmeye dayalı sorularla öğrencilerin dört işleme dayalı matematik becerileri desteklenmektedir.